KÄESOLEV EESKIRI SÄTESTAB STREETSHOP ONE E-POE PRIVAATSUS- JA MÜÜGITINGIMUSED.

ANTUD TELLIMUSTINGIMUSED KEHTIVAD VEEBILEHEL HTTPS://SSONE.EE


PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

STREETSHOP ONE VEEBILEHEL KEHTIB ISIKUANDMETE JA ELEKTRONPOSTI PUUTUMATUSE PÕHIMÕTE.

Urban Classics Estonia OÜ kohustub kaitsma veebilehe kasutajate andmete puutumatust. Urban Classics Estonia OÜ-l on õigus edastada postiteenuste osutajatele (Omniva, Itella, DPD, DHL, Venipak) tellimuste kohaletoimetamiseks vajalikke andmeid. Urban Classics Estonia OÜ-l on õigus saata kliendi elektronpostile uudiskirju, kui kasutajakonto andmetes on selleks eelnev nõusolek antud. Urban Classics Estonia OÜ-l on õigus tingimusteta ja viivitamatult lõpetada teenuste kasutamise võimalus, kui kasutaja rikub tingimustes sätestatut, teavitades sellest kasutajat. Samuti on õigus peatada juurdepääs https://ssone.ee-le nendest arvutitest, millest on tuvastatud e-poe vastu suunatud tegevust.

https://ssone.ee veebilehel sisalduvate kuulutuste ja piltide reprodutseerimine, kopeerimine või levitamine ilma Urban Classics Estonia OÜ kooskõlastuseta on keelatud. Urban Classics Estonia OÜ-l on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida https://ssone.ee veebilehe sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure jms.

 


OSTMINE

MEIE E-POEST TELLIDES JÕUAVAD TOOTED TEIENI MAKSIMAALSELT 8-12 TÖÖPÄEVA JOOKSUL.

Meie peamised lao- ja logistikakeskused asuvad Saksamaal, kuid me teostame topeltkontrolli kõikidele saabuvatele toodetele ja pakime tellimused lõplikult Eestis. 🇪🇪

Palun arvestage maksimaalselt 8 tööpäevaga Eesti-siseste tellimuste osas ja 12-tööpäevaga rahvusvaheliste saadetiste korral.

Kui te pole oma tellimust etteantud aja jooksul kätte saanud, võtke meiega julgelt ühendust aadressil [email protected]

Ostu vormistamiseks lisa soovitud tooted ostukorvi, kinnita ostukorv, sisesta oma andmed ning vali esmalt endale sobiv makseviis. Seejärel vali omale sobiv teenusepakkuja kohaletoimetuseks ning esita tellimus. Pärast tellimuse esitamist edastatakse Teie poolt sisestatud e-mailile tellimuse kinnitus ja arve. Kui tellimus on kohal ning kaup pakitud ja väljastatud, saadetakse eraldi kiri, et teaksite oodata kohaletoimetamisteenuse infosõnumit.

 


KINKEKAARDID

KINKEKAARTIDE KASUTAMINE

Kinkekaarte on võimalik soetada summades 25 €, 50 €, 75€ või 100 €. Kinkekaarte saab kasutada vaid maksevahendina. Igal kinkekaardil on unikaalne kood, mis pärast kasutamist kaotab oma kehtivuse. Kinkekaarti võib edasi kinkida lõputult, kuid pärast koodi kasutamist kinkekaarti rohkem rakendada ei saa. Kinkekaart kehtib 12 kuud ehk täpselt aasta aega alates soetamise hetkest.

Kinkekaart pakendatakse ümbrikusse ning transporditakse vastavalt tarneandmetes olevale infole.

 


HIND

E-POES ON TOODETE HINNAD EURODES (€).

Urban Classics Estonia OÜ-l on õigus muuta toodete hindasid. Hindade muutumisel jääb kliendile kehtima kinnitatud ostukorvi kokkuvõttes märgitud hind. Tellimuses sisalduvate toodete kogumaksumusele lisandub vaid lepingu täitmiseks kliendi poolt valitud kohaletoimetamisteenuse tasu.

 


KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

Palun arvestage maksimaalselt 8 tööpäevaga Eesti-siseste tellimuste osas ja 12-tööpäevaga rahvusvaheliste saadetiste korral.

Urban Classics Estonia OÜ ja koostööpartnerid ei vastuta kohaletoimetamisel tekkivate viivituste eest juhul, kui tellimuse vormistamisel on esitatud andmed ebatäpsed. Seetõttu lasub kõikide andmete õigsuse kontrollimise kohustus tellimuse kinnitamisel kliendil.

 


PRETENSIOONIDE ESITAMINE

VASTAME TARBIJA ESITATUD KAEBUSELE KIRJALIKULT VÕI KIRJALIKKU TAASESITAMIST VÕIMALDAVAS VORMIS 15 PÄEVA JOOKSUL.

Streetshop ONE vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Streetshop ONE kohustus.


TAGASTAMINE JA ÜMBER VAHETAMINE

KÕIK TEAVITUSED TULEB EDASTADA E-POSTI AADRESSILE [email protected]

Streetshop ONE Eesti online ostukeskkonnas on kõik kinnitatud tehingud lõplikud, seetõttu veendu alati, et ostukorvi lisatud tooted on soovitud värvi ja suurustega ning sisestatud tarneinfo ja kontaktnumber korrektne. Enne tellimuse kinnitamist on võimalik klienditoe aadressilt [email protected] saada iga toote kohta vastav mõõtudetabel.

Juhul, kui kättesaadud kaup ei vasta üldse tellitule, katab tellimuse tagastamise ja vahetamisega seotud kulutused Urban Classics Estonia OÜ või tagastatakse tellimuse summa ja tarnega seotud kulutused täielikult. Sellisel juhul teostatakse tagasikanne kliendi arveldusarvele teavituse kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

Defekti või muu tootjapoolse vea tõttu tagastatavast kaubast tuleb teavitada Urban Classics Estonia OÜ-d (edaspidi: Müüja) 2 kuu jooksul alates mittevastavuse avastamisest elektronpostile [email protected]

Kui toode ei vasta tingimustele, võib ostja nõuda müüjalt selle parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga (VÕS § 222 lg 1). Defekti või muu vea (värvierinevus pildilt, materjali ebasobivus, mõõtude mittevastavus mõõtudetabelile) alusel tuleks toode tagastada Itella või Omniva pakisaatmisteenuste vahendusel müüja kulul või tagastama kauba Filtri tee 1, Tallinn 10132 administratsioonilauda. Muude tarneteenusosutajatega tagastamisele kuluvad postitasud katab ostja kuni 5 euro väärtuses.

Vastavalt VÕS § 56 lg 1 võib klient sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus kas vabas vormis e-maili teel või saata taganemisavaldus, mille leiate SIIT. Mõlemal puhul tuleb avaldus edastada e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kui kaup telliti Itella või Omniva pakiautomaaditeenuse abil, on võimalik kaup 14 päeva jooksul samamoodi ka tasuta tagastada (Itella puhul sama uksekoodiga, millega kaup kätte saadi ning Omniva puhul on tagastuskood SMS mobiilsõnumis eraldi väljatoodud). VÕS § 561 lg 1 kohaselt tagastab müüja tellimuse või konkreetse kauba maksumuse kogusumma kliendi arveldusarvele taganemisavalduse kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Tagastatava summa sisse kuuluvad kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas kliendipoolsed kättetoimetamise kulud. Urban Classics Estonia OÜ-l on õigus tagastatavast summast maha arvestada toote väärtuse vähenemine juhul, kui toode on kliendi poolt kahjustatud.

VÕS § 56lg 4 sätestab, et tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Urban Classics Estonia OÜ ei vastuta kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel või toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

NB! Kategooriatest ”Pesu” ja ”Sokid & sukad” ostetud tooted ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele (v.a. juhul, kui toote kilepakend on avamata). Antud tooteid ei ole võimalik tagastada hügieenilistel põhjustel (VÕS § 53 lg 4 punkt 41).


VAIDLUSTE LAHENDAMINE

KUI OSTJAL ON VEEBIPOE OSAS PRETENSIOONE, TULEB NEED SAATA E-KIRJA AADRESSILE [email protected] VÕI HELISTADA TELEFONIL +372 5376 6824

Kui ostja ja Streetshop ONE ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


KÄESOLEVATELE TINGIMUSTELE KOHALDATAKSE EESTI ÕIGUST. KUI TINGIMUSTE MÕNI SÄTE ON TÜHINE, EI MÕJUTA SEE ÜLEJÄÄNUD OSAS TINGIMUSTE KEHTIVUST. TÜHISE SÄTTE ASEMEL KOHALDATAKSE SEADUSES SEDA LIIKI LEPINGU KOHTA SÄTESTATUT. OSAPOOLTE VAHELISI VAIDLUSI PÜÜTAKSE LAHENDADA VASTASTIKUSEL MÕISTMISEL PÕHINEVATE LÄBIRÄÄKIMISTE TEEL, KOKKULEPPE MITTESAAVUTAMISEL TARTU MAAKOHTUS.